اپلیکیشن متصدی

حتما تا به حال به حرکت عقربه های ثانیه شمار ساعت دقت کرده اید، ولی آیا تا به حال به این موضوع هم توجه داشته اید که چرا در ازای گذر هر ثانیه، درآمد کسب نمی کنید؟ تمام متصدیان بهتا این حس را تجربه می کنند. این دسته از همگامان بهتا، با ایمان و تلاشی مثال زدنی در کنار تک تک اعضای پدید آورندگان بهتا از تجربه ی کسب درآمد در دنیای تجارت الکترونیک لذت خواهند برد. شمارنده حساب شما هیچوقت متوقف نخواهد شد! این مهم، مزد صبر و شکیبایی متصدی های بهتا است. برای اولین بار خانواده بهتا این فرصت را در اختیار همگان قرار داده که با پیوستن به این جریان سطح کیفی زندگی خود را دگرگون ساخته و همگام با رشد بهتا، شاهد تغییر و رشد هرچه بهتر و بیشتر سطح کیفی زندگی خود باشند.

photo 2021 11 13 12.09.21
512-512

بزودی...

این بخش به زودی برای استفاده قرار خواهد گرفت.