همگامان بهتا

طلوع کیفیت بر بلندای رویای شما

اپلیکشن راننده

مزیت ها:

  • کسب درآمد نامحدود
  • محل و زمان دقیق رسیدن مسافر
  • ارتباط بی سیم وار با رانندگان دیگر

اپلیکشن مسافران

مزیت ها:

  • سفر درون شهری با گزینه های انتخابی متنوع 
  • مجهز به نقشه هوشمند
  • مجهز به سیستم نظارت لحظه ای

اپلیکشن متصدی

مزیت ها:

  • کسب درآمد در هر لحظه
  • گزارش گیری دقیق در تمامی بخش ها
  • دارای امکانات مدیریتی نوین
512-512

بزودی...

این بخش به زودی برای استفاده قرار خواهد گرفت.