اپلیکیشن راننده

اصلی ترین دغدغه ی رانندگان همیشه مربوط به مباحث مالی (درآمد، بیمه، بازنشستگی و…) بوده است. ما در بهتا امکان تجربه کردن لذت کسب درآمد نامحدود را برای رانندگان فراهم ساخته ایم تا این قشر غیور و پرتلاش جامعه، سزای زحمات شبانه روزی خود را به نحو احسن ببینند.

از بزرگ ترین دغدغه های رانندگان تاکسی های اینترنتی، مشخص نبودن محل و زمان دقیق رسیدن مسافر به آن ها می باشد. در بهتا رانندگان می توانند شاهد این باشند که محل و زمان دقیق رسیدن مسافر به آن ها اعلام شود.

در بهتا، رانندگان می توانند بی سیم وار با یکدیگر در ارتباط باشند! این موارد تنها بخشی از مزایای رانندگان ناوگان بهتا می باشد.

profileranande