آدرس دفتر مرکزی مشهد

بلوار خیام جنوبی خیام ۱۰ گلایل پلاک ۵

شرکت آفرینش سیستم اندیشه پرداز به شماره ثبت ۷۷۷۷۲ و شماره ملی ۱۴۰۱۰۱۹۵۵۳۲

شماره تماس: ۰۵۱۳۷۶۱۴۲۸۹

پست الکترونیک: info@behtaapp.com

ارسال پیام