چارت سازمانی

آنچه هم اکنون در دستان شما هم میهنان عزیز قرار دارد برگرفته از جان، دانش و نبوغ جوانان ایرانی است. این اپلیکیشن ماحصل سال ها تلاش نوابغ میهن عزیزمان است که پس از شناسایی و ارائه آموزش های لازم برای آشنایی و تسلط بر پلتفرم اختصاصی بایو، گردهم جمع شده اند و با اراده ای پولادین بر عهدی که بسته اند پابرجا مانده اند حتی بدون اینکه نامی از آنها در جایی منتشر شود.

مفتخریم که این کیمیای ناب را که در شان ایران و ایرانی طراحی و ساخته شده است را بی هیچ چشم داشتی در اختیار شما خوبان قرار دهیم.

تیم بازرگانی: مطمئنا اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست که ناب ترین ایده ها هم تا به مرحله اجرایی نرسند به سرمنزل غایی خود نخواهند رسید. در کنار تیم قدرتمند تولید بهتا افرادی در کنار سایر برادران و خواهران خود در مسیر معرفی، اجرا و رشد بهتا با تحمل ناملایمات بسیار، سهم خود را با عنوان تیم بازرگانی در این مسیر ادا کردند.

تیم پشتیبانی: معرفی و اجرا تنها ابتدای ماجرا است. پس از کاشت هر بذری، اولین اولویت در انجام کارها رسیدگی مداوم به آن بذر می باشد. ما این وظیفه ی خطیر را بر عهده ی کسانی قرار داده ایم که حضورشان مایه دلگرمی ما می باشد. تیم پشتیبانی بهتا، افرادی که با پیوندی ناگسستنی و با جان و دل پذیرای مشکلات و موارد نامطلوب احتمالی هستند و در این مسیر برای رفع هرچه بهتر و سریعتر این موارد، به صبر و شکیبایی غیرقابل وصفی مجهز شده اند.

تیم حقوقیچشمان تیزبین، قلبی رئوف، خضوع و تواضعی مثال زدنی در برابر قانون از صفات بارز تیم حقوقی بهتا می باشد. افرادی که در تک تک ثانیه های شبانه روز آماده ی قرار دادن حق در جایگاه اصلی آن هستند. این افراد به شما تضمین می دهند که هیچ حقی پایمال نخواهد شد.

512-512

بزودی...

این بخش به زودی برای استفاده قرار خواهد گرفت.