WhatsApp Image 2022 05 07 at 7.53.58 PM
اخبار بهتا
sadegh rashedi

مراسم قرعه کشی BEHTA EVOLUTION

قرعه کشی اولین جشنواره مراکز خرید و خدمات بهتا در روز سه شنبه مورخ 1401/01/23 انجام شد. در این مراسم که به صورت زنده از

behta evolution۱
اخبار بهتا
sadegh rashedi

برندگان جشنواره BEHTA EVOLUTION

طبق برنامه تعیین شده که به اطلاع متصدیان و متعاملین عزیز نیز رساندیم در آخرین هفته فروردین ماه با مراسم هیجان انگیز قرعه کشی برندگان

WhatsApp Image 2022 05 07 at 11.46.34 PM
اخبار بهتا
behta

BEHTA EVOLUTION

خاطره ای ماندگار از نخستین بهار قرن با ” BEHTA EVOLUTION“ بهار ۱۴۰۱ اولین بهار پس از شروع مرحله راه اندازی بهتا است؛ لذا به