در این بخش ما برای راحتی بیشتر شما، آموزش هایی مرتبط با نحوه استفاده هرچه بهتر از سامانه ها و بخش های مختلف اپلیکیشن بی بدیل بهتا را در اختیارتان قرار می دهیم تا افرادی که حتی کمترین میزان آشنایی با دنیای تکنولوژی را دارند هم بتوانند نهایت کارایی و استفاده از بهتا را تجربه کنند.