بهتا

شروع رویداد جدید...

طلوع کیفیت بر بلندای رویای شما

دانلود برنامه:

welcome

منحصر به فرد ترین امکانات بهتا

بهتا

بهترین
یا هرگز

پول 1 2

کیف پول

کیف پولی هوشمند برای تمام خدمات بهتا

درآمد 1 2

درآمد

مدیریت اقتصاد خانواده شما

عملکرد 1 2

گزارشات

گزارش دقیق برای چشمان ریزبین شما

مدیریت 1 3

مدیریت

مدیریت هوشمند چند لایه‌ای

رابط کاربری

گرافیک جذاب و طراحی شده بر اساس اصول روانشناسی.

قابلیت نصب شناور در پایین ترین نسخه های:

سرعت پاسخ دهی در سطح استاندارد های جهانی

Rectangle 39 1

آموزش فعالیت با سایت بهتا

Rectangle 41

آموزش ثبت نام در پنل کاربری

512-512

بزودی...

این بخش به زودی برای استفاده قرار خواهد گرفت.