منحصر به فرد ترین امکانات بهتا

سفر

سفر درون شهری با گزینه های انتخابی مجهز به نقشه هوشمند مجهز به سیستم نظارت لحظه ای

پیام رسان

فضای کاملا شخصی سازی شده چندین پروفایل متفاوت بایگانی آسان اسناد و مدارک

خرید

امکان تعیین فیلتر های متنوع امکان مقایسه قیمتی و کیفیتی کالاها و سفارش ها ارسال سریع موارد خریداری شده

نشر آگهی

معامله سریع و هوشمند دامنه گسترده مشاغل و تخصص های مورد نیاز دارای سپر های امنیتی

بهتا

بهترین
یا هرگز

512-512

بزودی...

این بخش به زودی برای استفاده قرار خواهد گرفت.